പുതിയ മലയാള പദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാം
 • AdminAdmin December 2011 +1 -1

  നിങ്ങള്‍‌ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ പദം എടുക്കുക. അതിന്റെ മലയാളം പദം ഉണ്ടാക്കുക.

  മലയാളത്തിന് യോജിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാന്‍ എളുപ്പമുള്ളതും ആയ പദം.

  സ്വിച്ച് - എന്ത് മലയാള പദം കൊടുക്കും?

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  switch - ഞെക്കി
  two way switch - ഇരുതല ഞെക്കി

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  Malayalam - മലയളം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  സ്വിച്ച് എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞാല്‍ പോരേ? അതിപ്പോള്‍ മലയാളമായല്ലേ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  cake?

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  cake - അപ്പം
  glass ?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ചില്ല്

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  അങ്ങനാകുമ്പോള്‍ അപ്പത്തിനെന്താ ഇംഗിഷ്?

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  cake-നു മലയാളം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ അത് കഴിക്കണ്ടാന്നു
  തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുമോ ? :-(

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  calculator -നെ എന്ത് വിളിക്കും? . കരുണാനിധി 'കണക്കി' എന്ന് വിളിച്ചത്
  കോപ്പിയടിക്കേണ്ടിവരുമോ ?
  :) :)

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കാല്‍ക്കുലേറ്ററ് എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ. കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്.

 • kadhakarankadhakaran December 2011 +1 -1

  switch - വൈദ്യുത വിച്ഛേദനയന്ത്രം
  cake - മൊരിയപ്പം
  glass - ചില്ല്, കണ്ണാടി
  calculator - ഗണിതസഹായി

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  Stapler?

 • kadhakarankadhakaran December 2011 +1 -1

  ചെറുകമ്പിക്കൊളുത്തുഞെക്കി

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  switch - വൈദ്യുത വിച്ഛേദനയന്ത്രം

  off ആക്കിയാല്‍ മതിയോ ? on ആക്കണ്ടേ ?

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  cake - മൊരിയപ്പം
  :-(

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  സ്വിച്ച് --തത്സമം
  സുച്ച് --തത്ഭവം

  ഇതു ശരിയാണോ?

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല,
  ചില മലയാളം പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാനും വല്യ പാടു തന്നെ.
  ഇതാ ഒരു സാമ്പിൾ :
  പൂവാലൻ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പൂവാലന്‍സ് ഡെ --- വാലന്റൈന്‍സ് ഡെ
  ഇതില്‍ നിന്നുണ്ടാക്കാ‍മല്ലോ അല്ലേ?

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  അപ്പോള്‍ പൂവാലന്‍=വാലന്റൈന്‍ എന്നാണോ? :)

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ആണോ?

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ആണോ? അല്ലേ?

 • kadhakarankadhakaran December 2011 +1 -1

  അല്ല. ആണോ ?

 • srjenishsrjenish January 2012 +1 -1

  clockwise -ന്റെ മലയാളം എന്താ?

 • vivekrvvivekrv January 2012 +1 -1

  ഘടികാരദിശ

  പണ്ടാരോ ഗ്ലാസ്സിന്റെ മലയാളം ചോദിച്ചിരുന്നു. ടംബ്ലര്‍ എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളമാണോ എന്നറിയില്ല

 • menonjalajamenonjalaja January 2012 +1 -1

  clockwise അല്ലേ പ്രദക്ഷിണം?

 • suresh_1970suresh_1970 January 2012 +1 -1

  clockwise direction - അല്ലേ ഘടികാരദിശ ?

  so clockwise ?

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  "ഒരേദിശ" എന്നും പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു.

 • menonjalajamenonjalaja January 2012 +1 -1

  പ്രദക്ഷിണം അല്ല എന്നാണോ?

 • srjenishsrjenish January 2012 +1 -1

  ചേച്ചിക്ക് 100 മാര്‍ക്ക്...

  പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ വിപരീതം എന്താണ്? അതായത് Anti-clockwise?

 • menonjalajamenonjalaja January 2012 +1 -1

  അപ്രദക്ഷിണം

 • srjenishsrjenish January 2012 +1 -1

  :)

 • kadhakarankadhakaran January 2012 +1 -1

  computer? Key board? Monitor? Mouse? CD ? Hard Disk? RAM? Memory? Processor?

 • srjenishsrjenish January 2012 +1 -1

  computer - കണക്കന്‍
  monitor - കരിങ്കാലി(ക്ലാസ്സില്‍ സംസാരിച്ചാല്‍ സാറിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന പഹയന്‍)
  Hard Disk - കട്ടിപ്ലേറ്റ്
  Mouse - എലി
  RAM -രാമന്‍
  Memory-ഓര്‍മ്മശക്തി
  Processor-പ്രവര്‍ത്തകന്‍

 • AdminAdmin January 2012 +1 -1

  RAM -ഓര്‍മ്മ രാമന്‍ എന്നാക്കിയാലോ?
  Memory - ഓര്‍മ്മ തകിട്
  Processor - കര്‍ത്താവ്‌ (കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നവന്‍ ആണല്ലോ കര്‍ത്താവ്‌ :-))

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1 (+1 / -0 )

  computer- ഗണികാരം
  Key board- താക്കോല്‍ ഫലകം
  Hard disc- ദൃഢമായ തകിട്
  Mouse - എലി
  RAM - ആട്ടുകൊറ്റന്‍
  Memory- ജ്ഞാപകം
  Processor- പ്രക്രിയ നടത്തുന്നവന്‍

 • AdminAdmin January 2012 +1 -1

  computer- ഗണികാരം
  Memory- ജ്ഞാപകം
  +1

 • suresh_1970suresh_1970 January 2012 +1 -1 (+1 / -0 )

  computer- ഗണിതകം
  Key board- അക്ഷരപ്പലക
  Hard disc- ദൃഢസംഭരണി
  Mouse - ഞെക്കന്‍
  RAM - ചിന്തോ ത്തേജിതന്‍
  Memory- ഓര്‍മ്മച്ചെപ്പ്
  Processor- സക്രിയന്‍

 • suresh_1970suresh_1970 January 2012 +1 -1

  kerosin - മണ്ണെണ്ണ എങ്കില്‍
  petrol ?
  diesel ?

 • aparichithanaparichithan January 2012 +1 -1

  petrol തീയെണ്ണ 8-X

 • AdminAdmin January 2012 +1 -1

  എങ്കില്‍
  petrol - കാറെണ്ണ
  diesel - ലോറിയെണ്ണ

 • menonjalajamenonjalaja January 2012 +1 -1

  കാറെണ്ണ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കാറിയ എണ്ണ ആണോ?

 • AdminAdmin January 2012 +1 -1

  പുതിയ അര്‍ത്ഥം കൊടുക്കാന്‍ മഹാകാവ്യമോ മറ്റോ എഴുതാന്‍ തോന്നുന്നു. :-|

 • suresh_1970suresh_1970 January 2012 +1 -1

  മഹാകവി അഡ്മിന്‍ - കേക്കാന്‍ ഒരു സുഖം ഉണ്ട്

 • AdminAdmin January 2012 +1 -1

  :-)) :-)) :-))

  :-??

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion