വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'അടിയൊഴുക്ക്‌' ഉണ്ടോ?

 • വിവേക്, നിയമം ഇപ്പോഴുമുണ്ടല്ലോ.

 • അടിയറവ് പറയേണ്ട സമയമായോ?

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'അടിയാധാരം' കിട്ടിയോ?

 • അരിയാഹാരം മാത്രമേ ഹര്‍ത്താലിന്റെ അന്നു പാടുള്ളൂ. പുണ്യം കിട്ടണതല്ലേ !

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  ഹര്‍ത്താലിന്റെ തലേന്നാണ് മദ്യ-മാംസക്കടകള്‍ തത്പരകക്ഷികളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമാകുന്നത്

 • ബുദ്ധവിഹാര ങ്ങളില്‍ ഇവ കുറവല്ലേ ?

 • ബുദ്ധസന്യാസി ചത്ത മൃഗത്തിനെയെ കഴിക്കൂ, കൊന്നതിനെ കഴിക്കില്ല എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'ബുദ്ധചരിത'ത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  രാമചരിതം ആരാണെഴുതിയത്?

 • എന്ത് ചരമദിനമോ?

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'ചരമകോളം' നോക്കാറുണ്ടോ?

 • ചകോരപ്പക്ഷിയെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു.

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  പനഞ്ചക്കര തിന്നിട്ടുണ്ടോ?

 • ചക്കരക്കുടത്തിൽ കൈയിട്ടിട്ടുണ്ടോ?

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  ചരക്കുവണ്ടിയില്‍ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'കള്ളച്ചരക്ക്‌' കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ?

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  'കള്ളക്കടത്താ'ണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്?

 • കടത്തുവഞ്ചിയിലാണോ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയത് ?

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'കല്ലൂര്‍വഞ്ചി' രക്തപിത്തവിനാശനത്തിന് ഉത്തമമാണോ?

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  വെള്ളാരങ്കല്ല് ഇപ്പോള്‍ കാണാന്‍ കിട്ടാറുണ്ടോ?

 • വെള്ളരിപ്രാവിനെ ഇടയ്ക്കു കാണാറുണ്ട്.

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  വെള്ളരിക്കണ്ടത്തില്‍ പോയി നില്‍ക്കാറുണ്ടോ?

 • 'വരിക്കപ്ലാവ്' കോടി കായ്ച്ചതു കണ്ടുവോ?

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'വരിക്കച്ചക്ക' അടയുണ്ടാക്കാന്‍നല്ലതാണോ?

 • ഇത്തിരി 'കരിമണൽ' കൂടി ചേർത്തോളൂ.

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  വീടുണ്ടാക്കാന്‍ ആറ്റുമണല്‍ തന്നെ വേണം

 • mujinedmujined May 2012 +1 -1

  'കരിമണലി'നൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ എന്താ ഡിമാന്‍റ്.,

 • 'കരിമണല്‍' repeat

 • ഈ മണൽക്കാട്ടിൽ നല്ല ചൂട് തുടങ്ങി

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ നശിപ്പിക്കരുത്

 • കാട്ടുപൂക്കളും നശിപ്പിക്കരുത്

 • അത്തപ്പൂക്കളം ഇടാറായോ ?

 • 'ഇടവപ്പാതി'ക്കോ അത്തപ്പൂക്കളം?

 • vivek_rvvivek_rv May 2012 +1 -1

  പുതിനയില കറികളിലിടാന്‍ നല്ലതാണ്

 • ഇടവപ്പാതി -> പുതിനയില how ?

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  വഴുതിനങ്ങ എന്താ മോശമാണോ?

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  ഇടവ'പ്പാതി'യിലെ പാതി 'പുതി'നയിലയിൽ ഉണ്ടല്ലോ.

 • mujinedmujined June 2012 +1 -1

  'എച്ചിവഴക്ക്‌' ഉണ്ടാക്കാതെ?

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  'വഴനയില' അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ ജെനിഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു

 • suresh_1970suresh_1970 June 2012 +1 -1

  // ഇടവ'പ്പാതി'യിലെ പാതി 'പുതി'നയിലയിൽ ഉണ്ടല്ലോ.

  ഇതുവരെ രണ്ടക്ഷരമല്ലേ മാറ്റിയുരുന്നത് ഇതില്‍ മൂന്നെണ്ണം ആയില്ലെ മാറ്റിയത്

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  ഇതിന് മുമ്പും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്.

 • vivek_rvvivek_rv June 2012 +1 -1

  'ഇടനയില' എന്നു ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നതു തന്നെയാണോ ഈ വഴനയില?

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  അപ്പോൾ കറുവയിലയോ

 • vivek_rvvivek_rv June 2012 +1 -1

  കറുവപ്പട്ട എടുക്കുന്ന മരത്തില്‍ നിന്നു തന്നെയാണോ ഇതും എടുക്കുന്നത്?

 • mujinedmujined June 2012 +1 -1

  'കറ്റുപറക' നല്ലതല്ല.

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  കപർദ്ദൻ ശിവനാണല്ലോ.

 • vivek_rvvivek_rv June 2012 +1 -1

  മര്‍ദ്ദകനോ?

 • menonjalajamenonjalaja June 2012 +1 -1

  മർദ്ദിതനോട് ചോദിച്ചാലറിയാം

 • mujinedmujined June 2012 +1 -1

  മര്‍ക്കടനോട് ചോദിച്ചാലോ?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion